Immediate aftermath/Imedyatman aprè tranblemanntè

16 04 2010

In contrast to what was shown in most mainstream US media accounts, the majority of people who were pulled from the rubble were saved by and immediately administered to by ordinary Haitian civilians, working with their bare hands or minimal tools.

A friend in Port-au-Prince, known here as Alix, sent these photos he took the night of January 13.  To read more about his experience and observations, please click “Accounts.”

Kontrè avèk sa nou te wè nan medya ameriken yo, se te ayisyen òdinè menm ki te retire majorite moun ki te anba dekomb, e ayisyen menm ki te pran swen imedyat pou moun ki te siviv, avèk ti zouti oubyen san anyen.

Yon zanmi mwen nan Pòtoprens, rele isit Alix, te voye foto sa yo pou mwen ke li te pran 13 janvye nan aswè.  Pou li plis sou eksperyans ak obzevasyon Alix, sivouple klike sou “Istwa.”

Delmas: 12 janvye swa/the night of 13 January © 2010 Stories from Haiti

13 janvye swa: moun kap bay swen ijans lòt moun. The night of January 13: people providing emergency care to each other. © 2010 Stories from Haiti

13 janvye swa: yon aparèy empwovize. The night of January 13: an improvised splint. © 2010 Stories from Haiti

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: