Fanm/Woman

5 10 2010

FANM

Yo toujou di m li se manman m’
Nan la ri a yo toujou djanm
Lè m te piti, mwen pat ge nanm
M’ te konn ap di Bondye s’on fanm

Ala tray fanm gen pou l’ pase
Yo fè manje, lave pase
Men se kòm si sa pa ase
Paske se yo ki maltrete

Pou ki Bondye pat voye m fanm
Pou m te fè yo respekte fanm
Pou yo sispann lote n’ kou yanm
Di y’ap koupe nou tankou vyann

Yon sèl grenn jou pap janm sifi
Pou montre lanmou m’gen pou li
Jodi a se pou nou ini
Pou di fòk fanm sispann soufri

— BIEN-AIMÉ Andy

***********************************

They always say all women are my mother
On the street women are always strong
When I was a child, I had no soul
I used to say God was a woman.

Oh, the suffering that women endure
They cook, they wash and iron,
But it’s as though this is never enough
Because it is they who are mistreated.

Why did God not make me a woman
So that I could make people respect women ?
For them to stop slicing us like chunks of yam,
And cutting us like pieces of meat ?

A single day will never suffice
To show the love I have for Woman.
Today is for us to come together
To say that women’s suffering must end.

— Andy BIEN-AIMÉ

Advertisements

Actions

Information

One response

6 02 2011
Jillian a Duke

Mwen te li tout pwezi isit nan sit la, e powem ou sou famn te frape m plis! Nan klas nou, n’ap koumanse etidye dwa fanm nan ayiti ak nan lemonn. Menm nan letazini, nou gen pwoblem ak tretman pou fanm. Souven nan inivesite, fanm pa gen konfyans sosyal; se yon tem komen menm isit. Men le m te li powem ou, mwen te souri paske ou gen anpil kouraj pou renmen e apresye fanm. Ou se nonm vre. Li pa gen anpil nonm ki deklare afeksyon pou fanm paske yo pa vle resevwa jijman. Ou pa feb pou renmen fanm; ou fo paske ou gen konfyans nan ou menm pou respekte tout moun en piblik tou!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: