Gassendi biography — biyografi

6 10 2010

Desrosier, Gassendi

Age: 19 years

Occupation: student in école classique (high school)

Where do you live: Village Renaissance (Commune de Cité Soleil)

As a young Haitian person, my role is to help my country, so I am participating in this group so I can give support.  I want to help this group — I want to become one with other people so that I can help Haitian society so that other countries don’t treat us like we are nothing.  We are all people, we all have the possibility to learn, we all have the same blood running through our veins.  And there can never be change without “tèt ansanm” (working together).

Myself, I’m a young musician who plays the alto sax, and I’m an artist that makes beautiful things, things that will lift up my country.  Myself, I like to write poetry sometimes, and stories about my country — my country’s culture is my text.

Laj: 19 ans
Okipasyon: Etidyan nan lekòl klasik
Kote ou abite: Village de la Renaissance (Vilaj Renesans)

An tan ke jèn ayisyen, ròl pam se ede peyim, mwen patisipe nan gwoup sa pou mwen ka bay yon jarèt, yon sipò.

Mwen vle ede gwoup la, mwen vle fè yon sèl ak lòt moun yo pou’m ede sosyete ayisyen nan pou lòt peyi pa pran nou pou sa nou pa ye.  Nou tout se moun, nou tout gen posibilite pou nou aprann, nou tout gen san kap koule nan venn nou.  Pa ka genyen chanjman san tèt ansanm.

Mwen menm, mwen se yon jèn mizisyen ki jwe saxophone alto, mwen se yon atizan ki fè bèl bagay avèk ajil, bagay ki leve bote peyi a.  Mwen menm, mwen renmen ekri pwezi de fwa, mwen ekri istwa sou peyi a, sou kilti peyi’m se mwen tèks.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: