Wescando biography/biyografi

6 10 2010

Age: 20 years

Occupation: Student

Where do you live: Village Renaissance, Commune de Cité Soleil

I want to participate in this group because I am a young person who lives to work in a team in order to develop hidden talents, and I like poetry, stories, romances, and music.  I would like to talk about Haitian culture throughout the world.  My objective for the group is that we see it achieve all its goals and go where we want it to go.  That means I’m going to do everything possible for the group to go as far as it can.

****************

Laj: 20 ane
Okipasyon: etidyan
Kote ou abite: Vilaj Renesans

Mwen vle patisipe nan gwoup sa paske mwen se yon jèn ki renmen travay an ekip pou develop talan kache e answit mwen renmen pwezi, istwa, roman, mizik.  Mwen vle fè pale de kilti ayisyen nan a travè le mond.

Objektif mwen pou gwoup la se wè li atenn bi li rive kote ke nou vle li rive yo, ki vle di m’ap fè tout sa ki posib de mwen menm pou ke gwoup la rive pi loin kote nou pa ta espere.

Mwen renmen istwa ak mizik.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: