Andy Bien-Aimé

8 11 2010

23 ans
Etudiant (Pwofesè literati ayisyen ak fransez)
Site Solèy (Projet Linto I)

Paske mwen vle ke peyi m gen yon lòt imaj e m’ vle patisipe nan tout sa ki konsène Ayiti k’ap bon pou li.  Mwen renmen rete nan group moun k’ap panse positive epi jèn ki kwè ke yon lòt Ayiti posib ak nou tout ansanm.

1.    Mwen ta renmen pou group la devni yon mouvman ki pou kouvri tout Ayiti.  Konsa tout sa nou ta mande kòm chanjman ap ka pase e tout bèl imaj nou ta vle bay Ayiti ap ka posib.
2.    M ta vle ke group la tounen yon bagay serye e pou se pa yon bagay ki kòmanse ki pa fini.
3.    Mwen vle group la rete solid epi li vin gen plis moun.

Mwen renmen plizyè fòm dekriti tankou pwezi, istwa, essai, ak nouvelle.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: