Maladi Kolera — Cholera

29 11 2010

Mezanmi ki kote sa prale
Nan tout ti kwen pase tout moun se dlo nan je
Apre tranbleman de tè 12 janvye
Granmoun kou timoun ap kriye
Akoz fanmi ak zanmi yo ki ale

Kolera se yon maladi
Ki fè fanmi fremi
Lè n gade timoun ak granmoun kap vomi
M rele O! Bondye kòt sa soti
Dèfwa m rete m ta vle pati
Lè m wè frè m ak sè m kap soufri

Maladi sa se telman frekan
Si w pa prese li ba w katrè d tan
Li genyen yon sèl slogan
An verite nou tout ka pran l
Fò n lave men’n detanzantan
Pou n pa tonbe anba mechan

Kolera sa fè tout moun kalkilè
Si tou lè n wè yon gen dyare
Lèsansyèl se pou n reyidrate
Se pa chita plede pale
Nou sipote toujou priye
Pou kolera pa pote’n ale!!!

JEAN-PIERRE Junior

**************************************************

My god, where is this going?
Everywhere you go you see people with tears in their eyes
After the ground shook on January 12,
Old people, children are crying,
For their friends and family who are gone.

Cholera is a malady
That shocks a family.
When we see old and young vomiting,
I cry out, “Oh, God, where is this coming from?”
Sometimes I wish I could just leave,
When I see my brothers and sisters suffering.

This disease is so quick and capricious
If you don’t act fast, it’ll kill you in four hours
It’s got only one motto,
And that’s that anyone can get it.
We must wash our hands all the time
So we don’t fall into this evil thing.

This cholera is making everyone calculate.
Now, when we see someone with diarrhea
The essential thing is to rehydrate
Not to sit and plead and speak.
But we will still pray
For cholera not to take us away!!!

Junior JEAN-PIERRE

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: