Pitye pou Ayiti/Pity for Haiti

21 12 2010

Gade jan Ayiti trennen lan labou

Anba men yon kolonn lougarou

Yo pito kite peyi a nan grangou

Pou yo fè politik toupatou

Ayiti tounen yon tanbou

Chak sa ki vini yo fè yon kou.

Yon peyi ap depafini

Timoun kou granmoun ap soufri

Yo pa menm panse ak avni

Demen yo ka nan kouri

Genyen kap dòmi nan lari

Pou tan yo bezwen yon abri

Menm si nou se nèg nwè

Sa pa vle di nou pa gen valè

Pa okipe moun k’ap ban revolvè

Pou ka al volè

Demen pou ka al nan lanfè.

— ALEXIS Rolin

****

Look at how Haiti is dragged through the mud

In the hands of all of these demons

Who would prefer the country to go hungry

So they can do with it as the please.

Haiti has become a drum:

Everyone who comes beats it

The country is falling apart

Children and adults alike are suffering

They can’t even imagine the future

There are even those who sleep in the streets,

For want of shelter.

Even though we are black

That doesn’t make us worthless.

Don’t pay attention to those who would give us arms

To be able to go and steal

Tomorrow, that will be the road to hell.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: