Ayiti ka sove/Haiti can be saved

31 12 2010

Granmoun:  Mezanmi, gade eta ti peyi ya, m’ sonje lontan mesye lontan se te lapè tout kote, lanati t’ap fleri, ti zwazo p’at janm sispann chante, lari nou yo, plas piblik nou yo se te bèl bagay, lanwit timoun p’at janm sispann fè lago anba bèl lalin k’ap klere.
Wouy!  Ala tris, m’ sonje lontan kote vwazinaj sete fanmi, grangou p’at konn ap trakase zantray moun paske nou tout te ini, lanmou te blayi kom larivyè nan kè nou, latè p’at janm sispann donnen, moun te gen respè pou moun, sosyete a t’ap byen fonksyone.
Mesyedam gade kounye a moun pa ka rete lavil, kouri monte nan mòn se menm bagay, peyizan tèlman koupe pyebwa pyebwa, nou preske pa gen zwazo ankò, s’ak rele kribich, pwason tout fwi lanmè pa yo fin pèdi pou tèlman sous dlo nou yo, rivyè nou yo pa an bon eta, lanati ap degrade, fatra tounen adrès nou.
Lajounen ou pè mache paske ensekirite tabli toupatou, alevwa lanwit si pòt ou pa byen klere yo prèt antre sou ou pou dechèpiye w’, jounen jodiy a chak koukouy klere pou je w’, ou grangou, sa pa regade pyès moun, tèlman kè nou vin di, vwazinay nan tan sa a, si yo konn ti kò w’ bon yo voye kidnape w, ey, ala traka papa kounye a timoun pa gade granmoun pou anyen tèlman yo fè sa yo vle, paran yo se mache byen pou m’ pa choute w’.
O, Bonbye kote sa prale, kote sa ap rive, m’ santi m’ bouke m’ santi m’ pa kab ankò, m’ sonje lontan kote…..

Jen: Wouy, madanm, kanpe la, m’ paka tande w’ ankò!  M’ santi zantray mwen ap dechire, m’ santi m’ gen doulè kou yon fanm ki prèt pou akouche, enben si se pou sa Ayiti fini vre.

Granmoun: Se pa manti nan tout sa’ m’ sot rankontre w’ la a.

Jen: Woy, ki sa pou m’ ta fè la?  Ki lwa pou m’ ta rele la pitit yo ta vin pote ‘ sekow.

Granmoun: Non, pitit mwen, non, nou eseye ak yo deja e se yo ki mete nou nan eta n’ ye la, dèfwa m’ konn di genlè se san kochon an ki fè nou enpwòp konsa, m’ fatige ak sendenden sa yo, m’ reyalize yo pa gen anyen de bon lakay yo tèlman yo mechan.

Jen: Sò w’ panse k’ dwe fèt?

Granmoun: Nou pa gen lòt bagay pou nou fè, eta ti peyi sa ye la s’on sèl moun ki ka sove l’ sèlman Bondye paske tout sosyològ, tout gran pansè di pa gen chanjman pou Ayiti, nou genlè g’on pwoblèm mantal.  Se yon refòm espirityèl ki ka lave nan venn nou vye san kochon sa e libere nou de tout vye lwa ki mare nou.

Jen: M’ m’, si m’ byen konprann kretyen yo gen anpil travay pou yo fè.

Granmoun: Wi, men se pa sèl kretyen yo non, se tout ayisyen ki dwe sispann jete fatra nan lari a, sispann koupe pyebwa, men plante pito, fè tout s’ak depann de nou e kretyen yo dwe batay anpil pou jenou yo pou pouse fòs fè nwa sa pi lwen paske ak pisans jezi-kri ki nan nou kapab.  E konsa nou va gen yon bèl Ayiti pou asire avni nou, avni fanmi nou, e avni lòt jenerasyon k’ap monte yo.

Ansanm: Wi, se pou nou pote Ayiti devan Bondye pou nou kriye ak yon sèl vwa: Libète, libète, libète.

— PETIT-FRÈRE Assephie

Advertisements

Actions

Information

One response

11 12 2011
Gaëlle Colas

Mwen kwè de fanm sa yo wè gwo pwoblèm sa kap pase nan Ayiti koun ya la, epi mwen dakò avèk yo. Men, mwen pa dakò nan tout sa yo di ka ede peyi a. Moun sa yo kwè se bondye ki ap ede yo, ki ap fè bagay yo vin bon. Mwen mwen panse chita pa bay. Se pou yo moun yo travay ansanm pou yo fè Ayiti vini bèl. Sa ki ap pase nan Ayiti koun ya la se kretyen ki fe li. Poutèt sa, se kretyen ki dwe jwen solisyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: