Ayiti/Haiti

23 01 2011

Ayiti!  Ou te si tèlman bèl,
Ou te tankou yon bèl dam ki te met kèl.
Men kounye-a, ou pa menm gen valè
Men yon vye moso twèl.
O!  Ayiti cheri!

Ou ajenou tankou yon ti moun piti
Ki pa menm ka leve tèt pou fè yon ti soupi.
Tèlman y’ap fin toupizi w’.
Lè se pa gwo tranbleman de tè
Ki lage kokennchenn tristès na tout kè
Se maladi kolera
K’ap fè moun voye anwo kòm anba.

O!  Bondye Papa
Di yon mo pou nou nan bagay sa
Paske nou sot nan siklòn ki rele Toma
Ki te voye tout moun Ozabwa.
Epi ki lage tout moun nan yon gwo fè nwa.

Tanpri Bondye, fè Ayiti!
Retounen pèl dèzanti
Pou tout lòt peyi
Ta anvi vin envesti nan li
Mèsi!!!

— LAURENT Marie-Carmel

*************

Haiti! You were once so beautiful,
You were like a beautiful lady, the mistress of her own heart.
But now, you’re not even worth
An old rag, a scrap of cloth.
Oh! Darling Haiti!

You’ve fallen to your knees like a little child,
Who can’t even lift its head to sigh,
For all they they have beaten you down.

When it’s not a great earthquake.
Unleashing this terrible sadness in all of our hearts,
It is the disease they call cholera
Sending people upon the earth beneath it.
Oh! Father
Just give us a word amid all of this,
As we emerge from the hurricane called Tomas
That made us not know where to turn,
And set us all loose in darkness.

Please God, turn Haiti
Back into the Pearl of the Antilles!
So that all other countries
Will want to invest in it.
Thank you!!

— Marie-Carmel LAURENT

Advertisements

Actions

Information

3 responses

23 01 2011
juli

I think the poem is beautiful and clearly lets me know what the problems are , as an American it makes me wonder why we are not helping Haiti more .

23 01 2011
storiesfromhaiti

Thanks Juli! I am going to translate your comment into Creole.

“Mwen jwenn pwem nan vrèman bèl. Li montre m ki pwoblèm ki egziste, epi tankou ameriken, li fè m poze tèt mwen poukisa nou pap ede Ayiti plis.”

23 01 2011
ansel

Map kriye paske se yon bel pwezi epi map reflechi sou lane pase kounyea. Mwen santi twop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: