Mwen pè/I am frightened

23 01 2011

Mwen pè dèske òloj la ap mache vit.

Mwen pè paske mwen te piti, mwen grandi

Mwen pè paske mwen wè kòm ap fè plim

Mwen pè paske figim ap fè pli e l’ap di

Ki vle di mwen prè pou m mouri

Oh mwen pè.

Mwen pè,

Mwen pè lè m sot’ nan lari pou yo pa kidnape m’

Mwen pè al pran plezi nan lari pou yo pa touye m’

Mwen pè pou lapolis pa aretem san rezon

Banm pot nan federal san jije.

Mwen pè fwote ak lòt moun pou yo diskrimine m’

Oh, gade mwen pè.

Poutan dapre istwa peyi m’

Mwen pa ta dwe pè

Paske se nou tout ki se ayisyen

Se nou tout ki te batay pou libète

Olye de pè mwen sipoze fyè

Lè m raple m de la Bataille de Sibert

Batay Ravin a Kolèv.

Lè m raple m de Dessalines ki te di:

<<Tè Ayiti dwe pou nou tout paske

se nou tout ki te batay pou li!>>

Men poukisa nou pa ini nou, pou nou

Anchenz yè n ak mechanste pou peyi

N’ ka pwogrese ak yon

Jenès ki edike, yon

Peyi ki gen stabilite ak sekirite?

— DUVERT Wescando

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: