Claudine St. Fleur

19 02 2011

22 years old/22 an

Delmas 75

Mwen vle patisipe nan gwoup sa paske mwen wè se yon gwoup k’ap ede jèn ayisyen yo pataje konesans yo, ki gen yon rèv pou yon lòt Ayiti meyè.  Epi mwen wè gwoup sa se yon pòtinite pou nou ka pataje ide nou ak lòt moun ki pa ka kominike avèk nou.

Objektif mwen gen pou gwoup la se pouse pou pi devan avèk tout sa m konnen ki ka ede gwoup la, epi mwen ta renmen pami tout gwoup ayisyen yo, pou gwoup sa ta plis toujou ale avan ak bèl rèv ke jèn genyen ladan l.

I want to participate in this group because I see it as a group of young Haitian who share their knowledge, that have a dream for a better Haiti. I see this group as an opportunity for us to share our ideas with others, even those who cannot communicate with us.

The goal I have for the group is pushing forward,  with all the knowledge I have that can help the group, and I would like this group, among all Haitian groups, to move forward with all the beautiful dreams that the young people within it possess.

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: