Lè/When

23 02 2011

Lè m’ wè w’ tout andan m’ tranble
Lè kòm touche ak kò w’ tout planet yo fè kolizyon.
Lè m goute krache w’ mwen jwenn remèd pou pwazon
Lè w’ lwen se tankou m’ te nan prizon
Lè w’ bòkote m’ mwen santi m’ s’on bondye
Lè tout bagay ale, ou se sèl sa k’ rete
Lè bonèt mwen mwen chavire
Ou menm sèlman ka fè m’ poze
Ou wè lè, lèèèèeee…
M pa vle di sa
M’ pè, m’ pa vle, m’ pa vle…
Pou ta ale, m’ pa vle pou pawòl la pale
Lè m’ wè w m’ santi m’ ta fè w tounen
Yon twal, mwen m’ t’ap sizo
Ou tap melon mwen t’ap koute
Lè m’ wè w’ mwen ta manje ta manje tankou
Yon bèf ak tout kòn.

— DUPALIS Élie

*****************************************

When I see you, it makes my insides tremble.
When my body touches yours, the planets collide.
When I taste your saliva, I find the cure for poison
When you are far away, I feel like I’m in prison.
When you’re near me, I feel as though I’m with God.
When things go away, you are the only thing that stays.
When I feel my mind’s in ruins
Only you can make me calm…
You see when, when…
I don’t want to say this
I am afraid, I don’t want to, I don’t want to…
Because my words might make you leave.
When I see you, I feel that I could make you become
A piece of cloth, with me as the scissors.
You could be the melon I would cut.
When I see you, I could eat you up,
Like a cow, horns and all.

— Élie DUPALIS

Advertisements

Actions

Information

One response

23 02 2011
Pooja

Elie, Sa vrèman bel. Mesi pou pataje l ave n. Ou fé kek imaj lanmou k ap rete ave m (sizo ak twal, pa egzamp). Imaj sa yo esprime, nan yon jan direk, bagay ki ka dificile pou di, pou konprann, pou santi. Mesi anko!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: