Ou se…/You are…

1 03 2011

Ou se pye bwa m’

Ou se zwazo m’

Ou se papiyon m’

Ki pou poze sou flè dizè m’

Ou se san k’ap koule nan venn mwen

Ou se soley k’ap klere tout andan m’

Ou se vyann nan kalalou tonmtonm mwen

Ou se yon sous dlo k’ap wouze kè m

M’ sonje premye woz ou te kase nan jaden n’

Ki te bonbade ak siwo myel twopikal

Ou te fè l sèvi plimo pou poudre kò m’

Komanse nan fèy rive jouk nan petal

Ou se bonè m’

Ou se malèn m’

Ou se tout sa m’ posede

Ou se tout sa m’ swete

Wi ou se… ou se lavi m’

— ST FLEUR Claudine

**************************

You are my tree

You are my bird

You are the butterfly

Who alights on my ten o’clock flower

You are the blood that flows in my veins

You are the sun that shines inside me

You are the meat in my kalalou ak tonmtonm

You are the fountain that waters my heart

I remember the first rose you picked from our garden

Dripping with the scent of tropical honey

You ran it over me to powder my body

Starting with the leaves and ending with the petals.

You are my happiness

You are my cunning

You are all I own

You are all I hope for

Yes you are … you are my life

— Claudine ST FLEUR

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: