Biyografi Bazelet/Bazelet’s Biography

12 03 2011

Saint-Louis Bazelet fèt 20 jen 1982 an Ayiti nan depatman Grandans (Abriko).  Mwen fè etid primè m Paradis des Indiens epi etid segondè m Pierre Eustache Daniel Fignolé.  Mwen panko frekante fakilte akòz de mwayen ekonomik mwen, men sa ki gen plis vale pou mwen se kontinye ak etid mwen, paske m ta renmen vin yon gwo enjenyè, sa se rèv.  Mwen se yon ofelen total kapital depi sou 1 an.

Pasyon pa m se ekri pou m chèche yon souri mwen pèdi depi lè m te gen yon ane, men gras ak Kojepens mwen kòmanse jwenn souri sa epi se li ki banm lanmou pou m vin yon ekriven menm jan ak tout ekriven k’ap pale de peyi de peyi yo epi monn nan.

La vi m se yon mistè

Tonbe nan lanfè

Amè pase fyèl

Ak tout moun chè yo

Ki fin plante.

*******************

Bazelet St. Louis was born on June 20, 1982 in the department Grand-Anse (Abricots).  I did my primary schooling at Paradis des Indiens and my secondary schooling at Pierre Eustache Daniel Fignolé.  I do not yet attend university because I lack the means, but what is most precious to me is to continue my studies, because I would like to become a great engineer.  That is my dream.  I have been an orphan since I was one year old.

My passion is writing, which allows me to find the smile that I lost when I was one year old.  Thanks to Kojepens I am starting to find that smile again, and it fills me with love and the desire to become a writer, the same as writers that speak throughout the world.

My life is a mystery

Fallen into hell

More bitter than gall

With all those who were dear to me

Buried and gone.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: