Mizè timoun nan lari yo/The misery of street children

20 04 2011

Vwa m pap ase pou m pale nan zorèy tout

Ede yo tanpri an kolabore

An brase lide

Pou n ka wè si n te kapab trouve solisyon

Pwoblem timoun yo

Nan lari,

Y’ap grandi san fòmasyon

Depi 10 zan

Yo responsab tèt yo

Mwen ta ka di yo adilt

Timoun yo pa gen pèsonn

Pou yo bay tèt la manjay

Yo oblije fè tou zak

Volè

Prostitiye

Droge

Mwen dwe kritike, oubyen imilye timoun yo

Se pa fòt yo

Yo pa edike

Menm nou menm nou konn di

Chen grangou pa jwe

Pi fò pa an santé

Tèlman lavi maltrete yo

Yo pase tout sot de mati

Gen ladan yo, yo itilize pouf è vye tak malonèt.

Mesye danm an panse pou eranjman timoun yo,

Paske se yo ki avni peyi a

An verite, verite si se konsa

Lajenes ap peri sou pye.

— METELLUS Gerty

**********************

My voice alone is not enough for everyone to hear me

Help them, please, let’s collaborate

Let’s brainstorm

To see if we can come up with a solution

To the problem of street children

They are growing up untrained and unwatched

As young as ten years old

They are responsible for themselves

I would say they’re like adults.

These children have no one

To give them food

They have to do anything to get by:

Steal

Prostitute themselves

Deal drugs

I can’t criticize or humiliate these children

It’s not their fault

They’re not educated.

As the proverb goes,

The hungry dog doesn’t play.

Most of them aren’t healthy

Life mistreats them so.

They are martyred in so many ways.

Some of them are used dishonestly by others

Ladies and gentlemen, let’s think of how to bring change to the children

For if it is truly, truly so,

If things remain as they are

Haiti’s youth will die on its feet.

— Gerty METELLUS

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: