Pa jije an analize/Don’t judge, let’s analyze

20 04 2011

Kisa nou ye

Ki fè lom parey nou fè yon aksyon?

Nou toujou prè pou n fè l siki yon kondanasyon

San nou poze tèt nou kesyon

Mande n si m te nan te l sitiyasyon l

Ki reyaksyon n

Lè n gade Magalie

Tout moun ap pale 2 li

Paske li pran lavi l

Li fè l tounen yon bwat plezi

Nan simaye

Yon ponyen nan men preske chak sitwayen ayisyen

Pou li trase chimen l

Ak pwofesyon l ki se brase bwase ren

Eske n pral konpare l

Oubyen mete l ak Kristel

Ki se pitit intel

Materyèl se tout afè l epi li se yon profesyonel

Anplis, diplom li menm se rel

Mezanmi li lè, li tan

Sispann fè jijman

An chanje mantalite n

An viv nan reyalite

An chache rezon nan yon move aksyon

Pou n ka jwenn yon solisyon.

— METELLUS Gerty

********************************

What have we come to

Taking action against our fellow human beings?

We are always ready to condemn

Without first asking ourselves

Asking if we were in his place

How we would react…

Let’s take Magalie

Everyone gossips about her

Because she took control of her own life

And turned herself into a thing of delight

Spread herself around

A handful for nearly every Haitian

So — she forged her own path,

Dancing and swivelling her hips.

Are we to compare her to

Or throw in the same category with so-and-so’s daughter, Crystal?

She’s a student of life, and a professional

And her diploma is her voice.

My friends, now is the hour, it is time

To stop judging

Let’s change our mentality

Let’s live in reality

Let’s look for the reason for every bad action

So we can find a solution.

— METELLUS Gerty

Advertisements

Actions

Information

One response

5 12 2011
Gaëlle Colas

Mwen renmen poèm sa mwen sot li la. Se ayisyen mwen ye epi nan lakou ayisyen yo, moun toujou a fè jouda. Moun toujou ap kritike lòt, yo ap jij lòt. Mwen si etèl t ap fè yon bagay mal, fò ou konnen sityasyon li an avan ou ka di anyen. Jezi Kri te di “Moun ki pa janm kon peche ka voye premye wòch la” . Sispan jijman! Pran aksyon pou ka ede sa ki bezwen èd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: