Fanm/Woman

12 05 2011

Fanm ou se yon nan pi bèl bagay ki egziste
Gen gason ki kon vale n
Genyen ki pa konnen l’

Depi nou la lanati fleri
Kote n pase, toujou gen vi
Lè n pa la, Djo pa djanm
Li pa miyanm
Li san nanm
L’ap mande
Ban m fanm, ban m fanm!

Gen moun k’ap kritike Djo
Paske yo pa konnen ki plezi li jwenn nan fanm
Tèlman nou presye
Mesye yo ta renmen gen yon fanm nan chak katye kote yo pase
Mwen pap jije yo
Paske se yon fanm konsa yo jwenn andan

Medanm se pa yon rezon tou non
Pou n ap mache debadeblo
Ni tou anvanyen n’ sou do
Fòk nou respekte non nou
Pou nou pa pèdi onè n.

— METELLUS Gerty

********************

Woman, you are one of the most beautiful things that exists
There are men who know our worth
There are men who don’t

When we are there, nature flourishes
Wherever we pass, there is life
When we’re not there, Joe’s not strong
He can’t eat
He has no soul
He pleads:
Give me women, give me women!

There are people who criticize Joe
Because they don’t know the pleasure he gets from women
So precious are we!
Men would like to have a woman in every neighborhood they pass through
I won’t judge them
For it’s a woman like this they find there.

But women, this is no reason
For us to strut about without a care in the world
Nor to lie back and spread our legs every moment
We must respect our name
So we don’t lose our honor.

— Gerty METELLUS

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: