Ou se/ You are

7 12 2011

Ou se tanbou ki fè m danse gouyad lamizè

Sèl dezi ki pousem fè pwogrè

Ou se souri ki fè odinatè m fonksyone

Kout bagèt ki ka fè m ponpe

Ou se de bouton radyo m

Krèm ki anbeli gato m

Ou se panno kay mwen

Grenn klou ki kloure fèy tol mwen

Ou se alam ki reveye m

Ou se seleri nan soup mwen

Le maten ou se la wouze m

Se sèl ou ki ka toup pou mwen

Ou se kle ki satiyèt machin lavi m

Sèl papiyon ki poze sou flè m

Ou se zeklè aprè kout tonè m

Sèl kout kreyon ki trase plan lavi m

Ou se prefas ak fèy nan liv mwen

Ou se gom nan kreyon m

Ou se mezirèt nan gildiv mwen

Nan sos mwen, ou se sèl salezon

Nan selil mwen ou se nwayo

Nan bouyon m ou se tayo

Nan lanmè m ou se soumaren

Pou ou m prèt poum fè tenten

****************************************************

You are the drum that makes me dance gouyad lamizè

The sole desire that inspires me to progress

You’re the mouse that makes my computer work

You’re the rhythm that pumps me up

You’re the button on my radio

The frosting embellishing my cake

You’re the wall of my home

The nails that fasten down my sheet metal roof

You’re the alarm that wakes me up

You’re the celery in my soup

You’re my morning dew

You’re the only thing that’s everything for me

You’re the key that starts the vehicle of my life

The only butterfly to rest on my flower

You’re the lightning to my thunder

The only pencil that can trace the plan of my life.

You’re the preface and pages of my book

You’re the eraser on my pencil

You’re the measuring spoon in my kleren distillery

In my sauce, you are the only seasoning

In my cell, you are the nucleus

In my soup, you are the malanga root

In my sea you are the submarine

For you, I am ready to do anything.

— Wesline CICERON

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: