Andy Bien-Aimé

8 11 2010

23 ans
Etudiant (Pwofesè literati ayisyen ak fransez)
Site Solèy (Projet Linto I)

Paske mwen vle ke peyi m gen yon lòt imaj e m’ vle patisipe nan tout sa ki konsène Ayiti k’ap bon pou li.  Mwen renmen rete nan group moun k’ap panse positive epi jèn ki kwè ke yon lòt Ayiti posib ak nou tout ansanm.

1.    Mwen ta renmen pou group la devni yon mouvman ki pou kouvri tout Ayiti.  Konsa tout sa nou ta mande kòm chanjman ap ka pase e tout bèl imaj nou ta vle bay Ayiti ap ka posib.
2.    M ta vle ke group la tounen yon bagay serye e pou se pa yon bagay ki kòmanse ki pa fini.
3.    Mwen vle group la rete solid epi li vin gen plis moun.

Mwen renmen plizyè fòm dekriti tankou pwezi, istwa, essai, ak nouvelle.

Renmen Manman w — Love Your Mother

6 10 2010

Bondye te wè ke Adan te bèl
Lè l kreye yon fanm met avèl
Aprè peche orijinèl
Bondye te ekzote manzèl
Kel te pral soufri pou l fè abèl
Eske sa se yon bon nouvèl ?

Menm si satan fè w pa kontan
Se Bondye ki voye w manman
Menm si w te nwa ou byen fanm blan
Se menm soufrans pou tout manman
Mwen pa bezwen konnen ki jan
Ni kondisyon ki fè w vin manman

Pandan nèf nwa ou t’ap soufri
Nan akouchman w’ manke mouri
Depi m bebe w’ap travay di
Men w pat janm konn sa m soti
Yon grenn jou pou mwen twò  piti
Pou m ka di ou bòn fèt manmi

Dè fwa w banm tete tou grangou
Lè m’ap kriye se wou k’ toujou
La pou fè m domi sou jenou
Pou mwen fèt ou ta dwe chak jou
Nan ane a m’ toujou damou
Bondye fèm gras ou la toujou

N’ap di tout moun ni pa genyen l’
Men m jan avèk mwen k’ te renmen l’
Solèy, la pli, m’ te kon nan men l’
Grangou mizè, mwen te sèl byen l’
Sa ki genyen l’ s’ak pa genyen l’
Jodi a CLICH ba w chans mennen l’
Menn si l’pa la di l’ ou renmen l’

— BIEN-AIMÉ Andy

Fanm/Woman

5 10 2010

FANM

Yo toujou di m li se manman m’
Nan la ri a yo toujou djanm
Lè m te piti, mwen pat ge nanm
M’ te konn ap di Bondye s’on fanm

Ala tray fanm gen pou l’ pase
Yo fè manje, lave pase
Men se kòm si sa pa ase
Paske se yo ki maltrete

Pou ki Bondye pat voye m fanm
Pou m te fè yo respekte fanm
Pou yo sispann lote n’ kou yanm
Di y’ap koupe nou tankou vyann

Yon sèl grenn jou pap janm sifi
Pou montre lanmou m’gen pou li
Jodi a se pou nou ini
Pou di fòk fanm sispann soufri

— BIEN-AIMÉ Andy

***********************************

They always say all women are my mother
On the street women are always strong
When I was a child, I had no soul
I used to say God was a woman.

Oh, the suffering that women endure
They cook, they wash and iron,
But it’s as though this is never enough
Because it is they who are mistreated.

Why did God not make me a woman
So that I could make people respect women ?
For them to stop slicing us like chunks of yam,
And cutting us like pieces of meat ?

A single day will never suffice
To show the love I have for Woman.
Today is for us to come together
To say that women’s suffering must end.

— Andy BIEN-AIMÉ