Yon monn kè kase/A Fearful World

11 05 2011

Patou sou latè se kè sote
Chak jou ki mete se evenman
K’ap frape nan lemonn antye
Pou elimine kretyen vivan

Sida kanpe lage de pye kole
Nan kolèt tout nasyon
Kraze biskèt lezòm san presize
Okenn koulè ras ni pozisyon

Menm jan ak tranblemanditè tache
Nan festiwèl peyi Japon
Yon chabrak ki byen pwoteje
Se Ayiti ki pa menm gen yon bon pon

Gen kote grangou ap fè moun jape
Pandan grand pwisans ap prepare gwo zam
Pou kraze tipeyi ki pa menm ka manje
Gade sa Tonton Sam fè Adam

Toupatou se lagè k’ap simaye
Nan chèche pwòp enterè
Ki fè chak jou san ap koule
Lèzòm pa itilize fòmil lapè

Mezanmi kote bagay sa yo prale
Lezòm inyore prensip lanati
Nan mete syans devan pou fè sa yo vle
Ki toujou lage yo nan kouri

Lamizè fin anraje
Nan yon monn lanfè
Kote tout moun ap rele amwe
Kilè k’ap fout gen lapè sou latè

Tande yon pati sinyati
Ayiti kapital fatra
Nepalè machann kolera
Somali peyi bacha

Lemonn kowonpi
Grand pwisans piyajè
ONG farouchè
Gade! Mwen gen poum di toujou.

*********

Throughout the world, all are anxious
Every day brings another catastrophe
Striking the world entire
And eliminating the souls who dwell upon it.

AIDS arrived and trampled upon
The chests of all its opposition
Indiscriminately shattering breastbones
Regardless of color, race, or position

Just as an earthquake gripped
Relentlessly the country of Japan.
So what of Haiti, poorly built,
If this can happen to a powerful and well-protected land?

There are places where hunger makes people bark like dogs
As the great powers take up great arms
To break those little countries that can’t even eat
Look what Uncle Sam has done to Adam.

Everywhere, war is spreading
Pursuing its own interests
And making blood run every day
Man does not use the formula for peace.

My god, what are we coming to?
Man ignores the principles of nature
Disregarding science to do as they please
Leaving us in danger, to fend for ourselves

Misery turns to rage
In a hellish world
Where everyone cries “amwe!”
When the hell will we have peace on earth?

Here are their names:
Haiti, Capital of Garbage
Nepalis, Traders of Cholera
Somalia, Country Hunger-Swollen Bellies.

World of corruption,
The great powers are looters
NGOs, ferocious jokers.
Look!  There’s still more for me to say.

— Bazelet ST. LOUIS

Dousè Lakay/The Sweetness of Home

7 04 2011

Lè m’ panse ak Jeremi

Senbòl paradi

Kote lavi ap fleri

Tout kalite bon fwi

Bon jèn jan, nèg frè

Kap bwè dlo kokoye

Ak bèl chanpèt laye

K’ap pran ti rafrechi kreyòl

Nan manje kenèp, melon, kowosòl

Ak yon lanmou tonmtonm kalalou

Kalalou krab mele ak pwason koulourou

Dè fwa mwen santi kè map senyen

Lè m sonje zaboka ak lam boukannen

Boul manyòk nan sòs pwa kongo

Manje mango jòn pou pye ak kouto

Mwen santi m alèz

Nan mitan yon rak bwa

Lè m akoupi pou m’ fè yon ti tata

Sou tèt wòch bò falèz

Jeremi ap fè m je dous

Ak bèl zoranj, bèl panplemous

Grenadya apt aye banda

Grenadin men nap kaladya

Devan Abriko k’ap bay cho konparèt

Yon grenn sitron parèt li pouse Dejèm

Pou donnen bèl tigason menm jan avè m

Woy! Kojepens fè m’ tounen yon powèt!

Pou m’ chante lanmou lakay

Dous tankou ji papay

Tonbe sou koulè lavi m

Tache tout lespri m’

Jeremi, je tèm, je tèm.

— ST. LOUIS Bazelet

********

When I think of Jérémie
Symbol of paradise
Where life flourishes
All kinds of good fruit.

Good people, all men are brothers
Drinking coconut water
As the countryside fans out around them

As we sit in the cool Creole breeze
We eat kènep, melon, and soursop
With love for tonmtonm and kalalou
Okra sauce and crab mixed with the fish called koulourou

Sometimes I feel like I’m bleeding
When I remember avocado with roasted breadfruit
Yucca balls in Congo pea sauce
Eating a yellow mango, fresh off the tree, with a knife

I feel comfortable
In the middle of a forest of trees
When I squat to take a little poop
Atop a steep rock

Jérémie, so sweet to my eyes
With beautiful oranges, beautiful grapefruit
Passionfruit is all dressed up
Even grenadine dances kaladya.

Beyond the town of Abricots, where they make hot gingerbread,
A single lemon sprouted two buds, Dejèm*
To produce a nice young man like me.
Woy! KOJEPENS has made me into a poet!

So that I can sing of my love for my home
As sweet as papaya juice
Falling on the colors of my life
Sticking to my soul
Jérémie, I love you, I love you.

—  Bazelet ST. LOUIS

* This is a play-on-words.  Bazelet’s home community is called Dejèm (Two Germs — as in seeds or sprouts)

Wi 2 mil 10/Yes, 2010

29 03 2011

Trante 1 desanm 2 mil 9 fin ale

Premye janvye 2 mil 10 komanse

Tout moun se kè kontan y’ap fete

Paske yo wè gen lòt ane

 

Yon ap di lòt meyè ve bòn ane

Yo swete pou 2 mil 10 byen pase

Pote chanjman pou tout malere

An Ayiti ka jwenn yon alemye

 

Anba la mizè k’ap dechèpiye

Zantray tin èg figi kòde

Mesye 12 janvye mete pye

Woy! Mezanmi zen pete

 

Goudougoudou kraze brize

Pòtoprens, Leyogan ratibwaze

Tèt koupe zo kraze

Moun mouri pa milye

 

Tout swè tounen dlo nan je

Ak yon 12 janvye ki san pitye

Rich kou pòv nou tout frape

Menm tibebe pa epanye

 

Yo tout antere menm kote

Menm kote a manman grann fanmi m ale

Kounye a mwen lage de men pandye

Mwen pa konn si pou m desann ou monte

 

Paske m pran kou nan tèt 2 je m pete

Se sou ou mwen te toujou konte

Gade kijan ou antere

Men, nan lespri m w’ap toujou rete.

 

— ST LOUIS Bazelet

Biyografi Bazelet/Bazelet’s Biography

12 03 2011

Saint-Louis Bazelet fèt 20 jen 1982 an Ayiti nan depatman Grandans (Abriko).  Mwen fè etid primè m Paradis des Indiens epi etid segondè m Pierre Eustache Daniel Fignolé.  Mwen panko frekante fakilte akòz de mwayen ekonomik mwen, men sa ki gen plis vale pou mwen se kontinye ak etid mwen, paske m ta renmen vin yon gwo enjenyè, sa se rèv.  Mwen se yon ofelen total kapital depi sou 1 an.

Pasyon pa m se ekri pou m chèche yon souri mwen pèdi depi lè m te gen yon ane, men gras ak Kojepens mwen kòmanse jwenn souri sa epi se li ki banm lanmou pou m vin yon ekriven menm jan ak tout ekriven k’ap pale de peyi de peyi yo epi monn nan.

La vi m se yon mistè

Tonbe nan lanfè

Amè pase fyèl

Ak tout moun chè yo

Ki fin plante.

*******************

Bazelet St. Louis was born on June 20, 1982 in the department Grand-Anse (Abricots).  I did my primary schooling at Paradis des Indiens and my secondary schooling at Pierre Eustache Daniel Fignolé.  I do not yet attend university because I lack the means, but what is most precious to me is to continue my studies, because I would like to become a great engineer.  That is my dream.  I have been an orphan since I was one year old.

My passion is writing, which allows me to find the smile that I lost when I was one year old.  Thanks to Kojepens I am starting to find that smile again, and it fills me with love and the desire to become a writer, the same as writers that speak throughout the world.

My life is a mystery

Fallen into hell

More bitter than gall

With all those who were dear to me

Buried and gone.

Di m’ sa w’ te santi 14 fevriye 2011/Tell me what you felt on February 14, 2011

26 02 2011

M’ te santi frison lè w t’ap touche m

M pat wè lè w te bo m

M pat tande lè w t’ap souse m

M te wè zetwal file lè w te karese m

Tout venn tiyo m te pran ponpe

Ki te fè m anvi voye, voye jete

Mezi dlo nan kò m ki t’ap koule

Wouf! Cheri, mon amou, ou te fè m sikre

Tankou yon pòm nan kabare sen valanten

Ki t’ap fè m soufri, plenyen.

Cheri manyen m miyonnen m

Paske se sèl ou menm

Ki fè m bebe lala

Lè w di m je tèm ochokola

Ki te fè m di, ay, wouch, olala

Gade manje m la.

Lanmò/Death

26 02 2011

Lanmò se yon mistè

Tonbe sou la tè

Ak yon gou amè

Nan bouch la mizè

Ki fè m’ap soufri san rete

Pafwa mwen anvi trepase

Pou m’al rankontre

Paran m yo ki deja antere

Lanmò se yon ansasen

Ki toujou ap tann pelen

Pou fè figi m fennen

Jiskake de je n fèmen

Vwayaje pou peyi san chapo

Ak yon mak kolboso

Kite pa gran paran nou yo

Kòm yon pi gwo kado.

O! Bondye ban n esperans

Pou n jwenn delivrans

Kòm yon dènye chans

Devan w ki gen anpil pasyans.

— ST. LOUIS Baselet

Plezi pa m/My pleasure

26 02 2011

Se lè m pran tout tan m

Pou m gade bèl fanm

Kap pase devan m

Ki mache nan san m

Rèv pa m

Se chèche yon fanm

Ki chofe andan m

Mete nan yon chanm

Kòm medikaman m

Gade

Pou janm konnen flan m

Jou bondye voye yon banm

M’ap ranje tout dan m

Pou m manje l’ kwè moso yan m

K’ap di

Koupe m, manje m, ban m van m

E m konnen fant jan m

Se sèl boul dyaman m

Ki fè m toujou dyan m.

Anverite, anverite fanm

Se sik nan ji kachiman m

Pou mwen ou se te jenjan m

Ki chofe tout san m.

— ST. LOUIS Baselet