Lisa Césaire

12 02 2011

Age: 18

Village de la Renaissance

Eske w’ kapab di m’ mwen/Can you tell me?

4 02 2011

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa lè m’ wè w’

Mwen santi m’ byen

Kan m’ pa avè w’

Mwen pa anyen

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa lè w’ absan

Ou nan panse m’ toutjounen

Kan w’ prezan

Pa gen plenyen

Eske w’ ka di m’ mwen

Poukisa w’ pran tout plas

Ki andedan kè mwen

Pa menm hen yon tie spas

Pou yon lòt kretyen

Eske w ka di m’ mwen

Pouki antidot maladi m’

Se ou menm

Anfen di m’

Pouki se ou m’ renmen

Jiskaske m’ bliye vi m’

— CÉSAIRE Lisa Stéphanie

*************************************************************

Can you tell me

Why, when I see you,

I feel so well,

And when I’m not with you,

I’m nothing at all?

Can you tell me

Why, when you’re not there,

You’re in my thoughts all day

And when you’re there

I can never complain?

Can you tell me

How you have taken up every place

Inside this heart of mine

And not left any space

For anyone else at all?

Can you tell me

Why the antidote to my disease

Is you?

And finally tell me

Why it is you that I love

Until the day I die?

— Lisa Stéphanie CÉSAIRE