Ayiti di wi, Ayiti nan chimen libète/Haiti says yes, Haiti on the path to liberty

20 04 2011

Ayiti peyi ki te pi bèl nan tout Anti

Sou tou la koloni

Jodi a li depafini afòs li pase mati anba

Men gro peyi depi lontan kap fè l soufri

Sèt fwa si l’ reyaji lap di

Apre l fin soufri fòk li rejwi

Lè l te gen bèl figi, yo tout tap goumen pou li

Yo tout te vle poze men sou li

Paske l’ te gen anpil bèl prodwi

Kounye a fòk nou leve eskanp figi l

Si n voye jèn, la Sendomeng ayisyen yap maltrete

Poutan se yon peyi n fè 25 an ak okipe

Jiskilè na di nou lib tout bon vre

Pou tout jèn ki tèmine jwenn inivèsite

Pou nan lari Pòtoprens pa gen plis moun kap mande

Pou nan tout vil pwovens gen elektrisite

Pou ti pèp la sispann rele “viv” oubyen “aba”

Koudeta sou koudeta peyi m toujou nan fènwa

Chak fwa nou kraze brize peyi n toujou fè bak

Lavichè lamizè tounen yon nouvèl atak.

Lè tout bagay sa yo va fini

Lè sa peyi nou va fleri

Lanati va souri

Tout moun va gen respè pou li.

**************************************

Haiti, once the most beautiful country of the Antilles

Of all the colonies

Today, it is falling apart, martyred

In the hands of the big countries who have for so long made it suffer

This time, if she reacts, she will say

That after her suffering ends, she will rejoice.

When Haiti had a lovely face, they fought over her

They all wanted to lay their hands on her

Because of all of her beautiful raw products.

Now, we must make Haiti hold her head up

If our young people go to Santo Domingo, they will be mistreated

Even though it we occupied them for 25 years

Not until then can we at last say we are truly free

For all the youth who have finished high school to be able to go to university

For there not to be any more people begging on the streets of Port-au-Prince

For all the towns in the countryside to have electricity

For the people to stop yelling “Long Live!” or “Down With!”

Coup d’etat after coup d’etat, my country is still in darkness

Every time we commit vandalism, our country loses ground

Inflation and poverty are just the next attack.

When all those things at last are done,

That will be the time when our country blooms

And nature will smile

And everyone will respect Haiti once again.

— Scott LAGUERRE





Ayiti di wi, Ayiti chimen libète/ Haiti says yes, Haiti on the path to freedom

29 03 2011

Ayiti peyi ki te pi bèl nan tout Anti

Sou tou la koloni

Jodi a li depafini afòs li pase mati anba

Men gro peyi depi lontan kap fè l soufri

Sèt fwa si l’ reyaji lap di

Apre l fin soufri fòk li rejwi

Lè l te gen bèl figi, yo tout tap goumen pou li

Yo tout te vle poze men sou li

Paske l’ te gen anpil bèl prodwi

Kounye a fòk nou leve eskanp figi l

Si n voye jèn la Sendomeng ayisyen yap maltrete

Poutan se yon peyi n fè 25 kan ak okipe

Jiskilè na di nou lib tout bon vre

Pou tout jèn ki tèmine jwenn inivèsite

Pou nan lari Pòtoprens pa gen plis moun kap mande

Pou nan tout vil pwovens gen elektrisite

Ti pèp la sispann rele “viv” oubyen “aba”

Koudeta sou koudeta peyi m toujou nan fènwa

Chak fwa nou kraze brize peyi n toujou fè bak

Lavichè lamizè tounen yon nouvèl atak.

Lè tout bagay sa yo va fini

Lè sa peyi nou va fleri

Lanati va souri

Tout moun va gen respè pou li.

— LAGUERRE Scott





Wilgens (Scott) Laguerre

10 12 2010

Age: 21 years

Cité Soleil (Boston)





Ayiti

10 12 2010

Ayiti bèl peyi kap soufri
Bèl flè kap mal nouri
Peyi ki pa gen lavi
Sitou pou sila kap vini.

Ayiti ki te si bèl
Ki te gen yon bote reyèl
Ou te ka konpare l ak lakansyèl
Kounye a pou viv ladan l se mare fyèl
Bote Ayiti a dekale
Tout moun rete bwa kwaze
Bouch pe pèsòn pa vle pale

Ayiti tankou yon pikèt yo plante
Nan mitan yon ma labou
Yo tann yon po bèf sou li
Solèy la pli pase sou li
Ayiti ki te la bèl dèzanti
Kounye a ki tounen poubèl ki pi santi.

Lamizè nan peyi’m pa la pli
Li pap janm aveti’w lè lap vini
Mm, mm, mm.
Se kouto ki konn sa ki nan kè yanm.

LAGUERRE Wilgens (Scott)

*******************
Haiti, beautiful suffering land,
Lovely malnourished flower,
Land with no life,
Especially for what lies ahead.

Once Haiti was beautiful
It had true beauty
You could compare it to a rainbow.
Now, to live here, we must forget the bitter taste of gall
Haiti’s beauty is washed away.
Everyone sits with their arms crossed, doing nothing,
Mouths silent, no one wanting to talk.

Haiti is planted like a stake
In the middle of a puddle of mud,
With a cow’s skin stretched over it, drying and stinking
As the sun and rain pass over it.
Haiti, the pearl of the Antilles,
Has now become the worst-smelling garbage of all.

The misery of my country doesn’t announce itself with darkening skies,
It will never warn you before it comes.
Mmm, mmm, mmm.
You only know that the yam is rotten after you slice it.

Wilgens (Scott) LAGUERRE