Konbit des Jeunes Penseurs (KoJePens)

Here you will find the writings of the participants in the Konbit des Jeunes Penseurs, a writing workshop for young people from Port-au-Prince. The goals of the group are: to create a forum for young people to express and share ideas, opinions, hopes, and observations; provide the participants with confidence, pride, and knowledge; read works by Haitian authors; create a blog in order to share this information with others; to share writings and information with the Haitian people, Haitian organizations, foreigners, and foreign organizations (NGOs).

Men ekriti patisipan yo nan Konbit des Jeunes Penseurs, yon “atalye” ekriven pou jen ki sòt Pòtoprens. Objektif gwoup la se: Bay jèn yo yon forim pou yo eksprime ak pataje lide, opinyon, espwa, obzevasyon yo; bay konfiyans, fyète, ak konesans pou patisipan yo; li ekriven ayisyen yo; kreye yon “Blog” (sit sou entènet la) pou vilgirize enfòmasyon an; pataje enfòmasyon an avèk pèp ayisyen, òganizasyon ayisyen an avèk moun lòt bò, òganizasyon etranje yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: