Wi 2 mil 10/Yes, 2010

29 03 2011

Trante 1 desanm 2 mil 9 fin ale

Premye janvye 2 mil 10 komanse

Tout moun se kè kontan y’ap fete

Paske yo wè gen lòt ane

 

Yon ap di lòt meyè ve bòn ane

Yo swete pou 2 mil 10 byen pase

Pote chanjman pou tout malere

An Ayiti ka jwenn yon alemye

 

Anba la mizè k’ap dechèpiye

Zantray tin èg figi kòde

Mesye 12 janvye mete pye

Woy! Mezanmi zen pete

 

Goudougoudou kraze brize

Pòtoprens, Leyogan ratibwaze

Tèt koupe zo kraze

Moun mouri pa milye

 

Tout swè tounen dlo nan je

Ak yon 12 janvye ki san pitye

Rich kou pòv nou tout frape

Menm tibebe pa epanye

 

Yo tout antere menm kote

Menm kote a manman grann fanmi m ale

Kounye a mwen lage de men pandye

Mwen pa konn si pou m desann ou monte

 

Paske m pran kou nan tèt 2 je m pete

Se sou ou mwen te toujou konte

Gade kijan ou antere

Men, nan lespri m w’ap toujou rete.

 

— ST LOUIS Bazelet

Lanmò/Death

26 02 2011

Lanmò se yon mistè

Tonbe sou la tè

Ak yon gou amè

Nan bouch la mizè

Ki fè m’ap soufri san rete

Pafwa mwen anvi trepase

Pou m’al rankontre

Paran m yo ki deja antere

Lanmò se yon ansasen

Ki toujou ap tann pelen

Pou fè figi m fennen

Jiskake de je n fèmen

Vwayaje pou peyi san chapo

Ak yon mak kolboso

Kite pa gran paran nou yo

Kòm yon pi gwo kado.

O! Bondye ban n esperans

Pou n jwenn delivrans

Kòm yon dènye chans

Devan w ki gen anpil pasyans.

— ST. LOUIS Baselet