Lavi

19 02 2011

Lavi gen anpil gou lom

swa bon ou move nan tout fom

Ou pa ka viv alez

San’w pa pran rez

Ou te met pitit met Blez

ki lekol Sent Terez

A kote dyosez

ki chita kol nan vil Efez

lavi gen reve pou tout kole

Po,ras yo tout konn doule

paske lavi pa tap bel san rel

Se nan moman souse fyel

ou konn prezans Letenel

Kap gade tout bagay nan syel

Ou we ti neg gwo ponm nen

Gwo zorey,gwo tet cheve grenn

Chay sevo ti mwayen

Gran rev nan lapenn

Ti neg gwo zago fe ti pa.

 

Francely Rivien