Photos of KoJePens Members/Foto Mamb KoJePens Yo

20 04 2011

Our friend, filmmaker Lena Jackson of the Democracy in Haiti documentary project took these beautiful portraits of some of the KoJePens members in March!  Thanks, Lena!

Zanmi nou, sineyas Lena Jackson nan film dokimantè Demokrasi an Ayiti pran bèl potre mamb KoJePens sa yo nan mwa d mas.  Mèsi, Lena!

Assephie Petit-Frère

Elie "Atom" Dupalis

Gerty Metellus

Bazelet St. Louis

Wesline "Tibebe" Ciceron

Wilgens "Scott" Laguerre

Emmanuella Francois

Depilye (Benes Vincent)

Claudine St. Fleur

Dénold "G-Love" Joseph

Lo-Rushama Marie Lynda Joseph

Biyografi Bazelet/Bazelet’s Biography

12 03 2011

Saint-Louis Bazelet fèt 20 jen 1982 an Ayiti nan depatman Grandans (Abriko).  Mwen fè etid primè m Paradis des Indiens epi etid segondè m Pierre Eustache Daniel Fignolé.  Mwen panko frekante fakilte akòz de mwayen ekonomik mwen, men sa ki gen plis vale pou mwen se kontinye ak etid mwen, paske m ta renmen vin yon gwo enjenyè, sa se rèv.  Mwen se yon ofelen total kapital depi sou 1 an.

Pasyon pa m se ekri pou m chèche yon souri mwen pèdi depi lè m te gen yon ane, men gras ak Kojepens mwen kòmanse jwenn souri sa epi se li ki banm lanmou pou m vin yon ekriven menm jan ak tout ekriven k’ap pale de peyi de peyi yo epi monn nan.

La vi m se yon mistè

Tonbe nan lanfè

Amè pase fyèl

Ak tout moun chè yo

Ki fin plante.

*******************

Bazelet St. Louis was born on June 20, 1982 in the department Grand-Anse (Abricots).  I did my primary schooling at Paradis des Indiens and my secondary schooling at Pierre Eustache Daniel Fignolé.  I do not yet attend university because I lack the means, but what is most precious to me is to continue my studies, because I would like to become a great engineer.  That is my dream.  I have been an orphan since I was one year old.

My passion is writing, which allows me to find the smile that I lost when I was one year old.  Thanks to Kojepens I am starting to find that smile again, and it fills me with love and the desire to become a writer, the same as writers that speak throughout the world.

My life is a mystery

Fallen into hell

More bitter than gall

With all those who were dear to me

Buried and gone.