Fanm/Woman

12 05 2011

Fanm ou se yon nan pi bèl bagay ki egziste
Gen gason ki kon vale n
Genyen ki pa konnen l’

Depi nou la lanati fleri
Kote n pase, toujou gen vi
Lè n pa la, Djo pa djanm
Li pa miyanm
Li san nanm
L’ap mande
Ban m fanm, ban m fanm!

Gen moun k’ap kritike Djo
Paske yo pa konnen ki plezi li jwenn nan fanm
Tèlman nou presye
Mesye yo ta renmen gen yon fanm nan chak katye kote yo pase
Mwen pap jije yo
Paske se yon fanm konsa yo jwenn andan

Medanm se pa yon rezon tou non
Pou n ap mache debadeblo
Ni tou anvanyen n’ sou do
Fòk nou respekte non nou
Pou nou pa pèdi onè n.

— METELLUS Gerty

********************

Woman, you are one of the most beautiful things that exists
There are men who know our worth
There are men who don’t

When we are there, nature flourishes
Wherever we pass, there is life
When we’re not there, Joe’s not strong
He can’t eat
He has no soul
He pleads:
Give me women, give me women!

There are people who criticize Joe
Because they don’t know the pleasure he gets from women
So precious are we!
Men would like to have a woman in every neighborhood they pass through
I won’t judge them
For it’s a woman like this they find there.

But women, this is no reason
For us to strut about without a care in the world
Nor to lie back and spread our legs every moment
We must respect our name
So we don’t lose our honor.

— Gerty METELLUS

Fèt mwen/My birthday

8 04 2011

Tout sak pat konnen, fon ti proche

Tout sak te lwen, vin fon koute

Ban m’ yon ti plas nan zorèy nou

Pou pale nou de yon gran jou

 

Se te yon 6 mas katrevenwit

Bri a te kouri nouvèl la gaye

Yon fanm ansent ki tap pouse yon pitit

Aprè anpil soufrans li rive fè yon bebe

 

Yon pitit gason ki byen kanpe

Lè yo pale avèl – li tande

Kiyès li ye, nou poko konnen

Ebyen li pa lòt ke Rolin!

 

Avan m’ rive pi lwen

Map di Granmèt la mèsi

Pou tout sa li te fè pou mwen

Pandan tout peri pesi

 

Manman m’ ki pa janm lage m’

Jodi a byen ba m koube m

Devan l pou m remèsyel

An menm tan map karese l’

 

Menm si pa gen lajan pou m achte

Anpil gwo bwason ki egziste

Depi se pa sou kabann lopital mwen kouche

Mwen pa nan prizon, map fete

 

Map pran plezi m pou m fete

Ak tout zanmi m’ ki rete

Mèsi anpil ou menm ki pòte

Lanmou pou mwen san rele

‘88 a 2011 se pa yon jwèt

Menm si w pa ka ban m chanpay ak pen bagèt

Men pou w ka fè m santi m nan fèt

Nan de ti mo w mèt di m: Bon Fèt!

— ALEXIS Rolin

****************************************************************

Anyone who doesn’t already know, draw near
All those who were far away, come and listen
Lend me your ears for a moment
So I can tell you about a momentous day.

It was March 6, 1988
The noise mounted, the news spread:
A pregnant woman was giving birth
And after lots of suffering, she at last had a baby.

A well-formed little boy
When they spoke to him, he understood!
Who was he?  Don’t you know yet?
Well, it was no one other than Rolin!

Before I go any further,
I must give the good Lord thanks
For all he’s done for me
Amidst all these troubled years.

My mother, who has never left me
Today, I must bow before her
To thank her
As I hug her

Even if I don’t have money to buy
A lot of good drinks to enjoy,
As long as I’m not lying in a hospital bed
I’m not in prison, I’m going to celebrate!

I’m going to have fun, I’m going to party
With all my friends who remain.
Thank you so much for bringing me
Love unconditionally
‘88 a 2011 is a pretty big deal
Even if you can’t give me champagne and French bread
But you can still make me feel that this is my special day
With two little words: Happy Birthday!

— Rolin ALEXIS

Plezi pa m/My pleasure

26 02 2011

Se lè m pran tout tan m

Pou m gade bèl fanm

Kap pase devan m

Ki mache nan san m

Rèv pa m

Se chèche yon fanm

Ki chofe andan m

Mete nan yon chanm

Kòm medikaman m

Gade

Pou janm konnen flan m

Jou bondye voye yon banm

M’ap ranje tout dan m

Pou m manje l’ kwè moso yan m

K’ap di

Koupe m, manje m, ban m van m

E m konnen fant jan m

Se sèl boul dyaman m

Ki fè m toujou dyan m.

Anverite, anverite fanm

Se sik nan ji kachiman m

Pou mwen ou se te jenjan m

Ki chofe tout san m.

— ST. LOUIS Baselet