Di m’ sa w’ te santi 14 fevriye 2011/Tell me what you felt on February 14, 2011

26 02 2011

M’ te santi frison lè w t’ap touche m

M pat wè lè w te bo m

M pat tande lè w t’ap souse m

M te wè zetwal file lè w te karese m

Tout venn tiyo m te pran ponpe

Ki te fè m anvi voye, voye jete

Mezi dlo nan kò m ki t’ap koule

Wouf! Cheri, mon amou, ou te fè m sikre

Tankou yon pòm nan kabare sen valanten

Ki t’ap fè m soufri, plenyen.

Cheri manyen m miyonnen m

Paske se sèl ou menm

Ki fè m bebe lala

Lè w di m je tèm ochokola

Ki te fè m di, ay, wouch, olala

Gade manje m la.

Lanmou pa toujou dous/ Love is not always sweet

18 02 2011

Mwen sonje 14 fevriyè jann te fè bèl lanmou

Gade jan m te damou fou

Lè yo te konn wè n sa bay anvi pou yo tal renmen tou

Brisoukou li degringole

Mwen pat janm panse si lanmou te gen soufrans

Mwen te bal kè m san retre

Kounye a gad ki janm nan doulè

Malgre sa mpa ka pa renmen

Msye tèlman matcho

Se pa kanpe pou pa pran kou

Lè n te renmen

Li te toujou di’m se pi bèl flè lanati

Toujou ap konparem ak Roz Titanik

Kounye a se mwen ki pi komik

Pawòl ou se van

Ou se pi gwo tronpè

Pou ki mwen menm avè w

Pat ka tankou Romeo e Jilyèt

Pou ki nan lanmou n te oblije gen twou.

— METELLUS Gerty

Istwa damou/Love Story

18 02 2011

tout te komanse jou w’ tap admire m’

Ou te ranvèse kèm, ou te chavire lespri

ou te prèske fèm pèdi tèt mwen

kounya lanmou nou tankou yon flè ki pap janm fennen

lap grandi de jou an jou

Depi lèw antre nan kèm, tout pòt li fèmen, tout bagay vin change

M fè sam pat janm panse

Nan braw mwen vle rete pou tout letènite, pouw sukrem chak jou pi plis

Lanmouw brilem tankou flanmn solèy

Li vin pi bel ke akansyèl

Lèm avèw kèm poze, se tankoum nan paradi

ou vire lòlòj mwen

Kotew ye se la lesprim ye tou

An verite, si lanmou te prizon mwen tap kondane avèw pou tout rès vim

— Ciceron Wesline

Lanmou ou dous/Love, you are sweet

17 02 2011

Lanmou se siwo ki soti nan syèl
Ki tonbe sou kè m
Ak yon gou dous
Ki fè m anvi fou

Jou vini, jou ale
Mwen rete ap tann
Yon jou espesyal
Ki se 14 fevriye

Pou ka souse, karese w
Chouchoute w, mete w toutouni
Jiskaske tout sewom tonbe
Ay… wouch, ou dous.

Mèsi Bondye pou lanmou
Ki gen yon gou rapadou.

— ST. LOUIS Baselet

*******************************************************************************************

Love like honey from heaven
Falls on my heart
With a sweet taste
That makes me go crazy.

Days come, days go
But I wait
For a special day
Which is February 14

To suck you, caress you,
Call you chouchou, and take off all your clothes.
Until all my strength is gone.
Oh, my, how sweet you are.

Thank God for love
With its molasses taste.

— Baselet ST. LOUIS

Lanmou Ipokrit/Hypocritical Love

17 02 2011

Lanmou ou pa ta fè m sa
Pou jan m te kwè nan ou
Pou se ou jodi a
Ki ap fè m soufri konsa

O lanmou poukisa w trennen m konsa
Mwen te panse ou t’ap retire chagren nan kè m
Men ou pi mal pase rat mòde soufle

Mwen te ouvri tout kè m ba ou rantre
Men ou te sèvi avè l pou trayi m
Pouki se lanmou ki fè m sa
Men m’ pap janm dekouraje avè w, lanmou.

— ST. FLEUR Claudine

**********************************************************************************

Love, you shouldn’t have done this to me
For all that I believed in you
For it to be you, today,
That makes me suffer so.

Oh Love, why have you dragged me so?
I thought you would remove the grief from my heart
But you worse than the rat that numbs you with its breath before it bites you.

I opened all my heart do you could come in
But you used it to betray me
Why has love done this to me?
But I will never grow discouraged with you, Love.

— Claudine ST. FLEUR

Lanmou/Love

17 02 2011

Mwen sonje lè m te rankontre w

Se te bèl ti pawòl ki te konn pale

Tankou cheri, doudou, kokòt

Paske m te toujou kwè wap pou mwen yon kòt

Lè m rele w nan telefon ou pale tankou tibebe

Lè n ap tchat menm se pa pale

Pou m te rive kotize w se pa de mizè

Mwen tèlman pase mwen te di m pa vle manzè

Aprè yon refleksyon m pat wè lòt moun ke ou

Paske nan fon kè m se non w ki la pou toujou.

Lè w resi dakò se Bondye ki te desann

E sa te fè n pase yon bèl desanm

Aprè 2-3 mwa se tankou de pijon

Men kounye a cheri ou vle tounen pwazon

Anverite map pran yon antipwazon

Paske se ou ki kache nan kè m

Tranbleman, siklòn, volkan mèt pase

Mwen pap janm kite w

Paske sak nan kèm nan se lamou.

— Wilford DARÉNARD

********************************************************************************************

I remember when I first met you
Beautiful words were spoken
Like cheri, doudou, kokòt
Because I always believed you would be mine somehow.
When I called you on the phone you spoke like a little child
And when we chat online, even though that’s not really talking.
In order to court you I endured so much suffering,
So I said, at last, “I don’t want that girl.”
But when I thought about it, I saw no other besides you.
Because in the depths of my heart your name is forever inscribed.
When you at last said, “okay” it was as though God had descended
And we spent a beautiful December
We spent two or three months just like two doves.
But now, my love, you have again become poison.
So I will take an anti-poison
Because it is you who is hidden in my heart
Let earthquake, hurricanes, volcanoes come our way
I will never leave you
Because what is in my heart is love.

– DARÉNARD Wilford